Deltag i QuizKongens første konkurrence!

Indtast dit telefonnummer og din e-mail for at deltage

Vinderen trækkes 4/12 og vil få direkte besked. Se vilkår og regler

Regler for deltagelse i konkurrencer på www.quizkongen.dk

Dette website ejes og drives af Novicell ApS

Deltagelse

Alle personer kan deltage i QuizKongens konkurrencer, men præmier kan kun udsendes til deltagere bosiddende i Danmark.

Ved registrering af navn, telefonnummer og e-mailadresse deltageres der automatisk i lodtrækningen på den viste præmie. Vindere af konkurrencen udtrækkes alle ved tilfældig lodtrækning. Vinderne får umiddelbart efter lodtrækningen en mail med oplysninger om præmien samt besked om afgivelse af adresse oplysninger til fremsendelse.

Præmier

Hvis du har vundet en præmie og ikke har modtaget den 45 dage efter at den er vundet, må det antages, at der er sket en fejl. Meddelelse om bortkomne præmier bedes sendt til kongen@quizkongen.dk med oplysning om navn, adresseoplysgniner og telefonnummer. Såfremt præmien er bortkommet efter at være afsendt fra quizkongen.dk er retten til præmien gået tabt.

Fordeling af præmier

Lodtrækningen om præmierne foregår blandt samtlige registrerede deltagere.

Udlevering af præmier

Alle vindere får direkte besked af QuizKongen.dk, som vil kontakte vinderne via den e-mail-adresse, der er opgivet som del af tilmeldingen.

QuizKongen påtager sig ikke ansvar for manglende præmier grundet forkert oplyst mail-adresse eller post adresse, men vi gør vores bedste for at finde frem til vinderen og få de rigtige oplysninger.

Det er forbudt at deltage mere end én gang i konkurrencen, f.eks. ved at du anvender brugerkonti fra forskellige e-mail adresser til at deltage flere gange i samme quiz.

QuizKongen forbeholder sig ret til at konfiskere præmier og udelukke en deltager fra videre deltagelse i konkurrencer, såfremt nærværende regler overtrædes.

Der udbetales ikke kontanter i stedet for præmierne, og præmierne kan ikke ændres eller ombyttes.

Henvendelser vedrørende deltagelse i konkurren.

Alle spørgsmål vedr. deltagelse i konkurrence bedes sendt til: kongen@quizkongen.dk

QuizKongen.dk vil svare på alle henvendelser så hurtigt, det kan lade gøre. Og i den rækkefølge henvendelserne måtte komme.

Har du problemer med at se websitet?

Hvis du har problemer med at se visse sider på websitet korrekt, så start med trykke på F5-tasten, som får dit browser-program til at læse siden ind igen.

Browsere

Dette website er optimeret til følgende browser-programmer:

Internet Explorer ver. 7.0
Firefox ver. 3

Hvis du bruger en ældre version af en af disse browsere, anbefales det, at du opdaterer din browser. Dette kan gøres på microsoft.dk (for Internet Explorer) og mozilla.com (for Firefox). QuizKongen er ikke ansvarlig for download og installation af nyt software på din computer.

Det med småt - QuizKongens betingelser

For at deltage i konkurrencen skal man ved registreringen samtidig acceptere at modtage QuizKongen.dks gratis nyhedsbrev via e-mail. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes igen ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet.

Medarbejdere ved QuizKongen.dk og Novicell kan ikke vinde præmier. Det samme gælder medarbejdernes husstande.

QuizKongen står ikke til ansvar for tab, der måtte opstå for en deltager som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, snyd eller tab påført deltageren på anden måde. QuizKongen er ikke ansvarlig for at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler.

Skulle QuizKongen.dk af tekniske eller andre grunde aflyse en konkurrence, vil deltageren ikke kunne gøre krav på erstatning eller præmie. Alle registrerede deltagere vil få besked herom via e-mail.

QuizKongen er uden ansvar for evt. forkert udleverede præmier som følge af snyd.

QuizKongen forbeholder sig ret til løbende at revidere regler og kan ændre reglerne, såfremt det skønnes nødvendigt.

QuizKongen.dk vil løbende føre tilsyn med, at der ikke snydes. Hvis der er begrundet mistanke om, at en deltager har forsøgt at snyde sig til flere lodder end deltageren er berettiget til ved at hacke eller på anden måde omgå softwaren eller andet bag konkurrencen, vil vedkommende blive meldt til politiet og blive diskvalificeret fra nuværende og fremtidige konkurrencer uden varsel. Den pågældende deltagerprofil vil blive slettet.

QuizKongen.dk følger gældende lovgivning om persondatabeskyttelse i forbindelse med konkurrencen.

En deltager, der mener at have krav på en præmie, men ikke har modtaget denne, skal sende en skriftlig henvendelse til QuizKongen.dk. Retten til at kræve en præmie udbetalt bortfalder, såfremt QuizKongen.dk ikke har modtaget henvendelse senest 45 dage efter at konkurrencen er stoppet.

QuizKongen.dks afgørelser vedrørende udtrækningen af vindere og alle forhold i forbindelse med konkurrencen i øvrigt er endelige. QuizKongen indgår ikke i nogen korrespondance desangående.

QuizKongen.dk afholder alle præmieafgifter. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver QuizKongen.dk sig ethvert ansvar i den forbindelse.

Alt materiale på siden ejes enten af QuizKongen.dk eller af eksterne licensgivere/rettighedshavere. Materialet er beskyttet af love om ophavsret og varemærke. Du må ikke på nogen måde kopiere, ændre, gengive, genudsende, fremsende eller distribuere materiale fra denne side, herunder også de underliggende koder og software, medmindre tilladelse er givet hertil.

Indholdet på denne side må kun benyttes til privat og ikke kommercielt brug. Enhver uautoriseret anvendelse, herunder QuizKongens navn, varemærke samt materiale, vil medføre erstatningskrav.